แสดง %d รายการ

เครื่องหมายทหาร

ป้ายนักแม่นปืน

70฿