5 อุปกรณ์ รด. สำหรับฝึกภาคสนามที่จำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์ รด ภาคสนาม

5 อุปกรณ์ รด. ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกภาคสนามได้แก่

1. สายโยงบ่า รด. หรือสายเก่ง

สายโยงบ่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับเข็มขัดสนาม มีหน้าที่ช่วยยืดเข็มขัดสนามไม่ให้ส่ายไปมาขณะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่สายโยงบ่าจะมีตัวเกี่ยวเข็มขัดสนามทั้งหมด 4 จุด ด้านหน้า 2 จุดและด้านหลังอีก 2 จุด เพื่อยืดเข็มขัดสนามให้กระชับเวลาปฏิบัติหน้าที่

2. เข็มขัดสนาม รด.

เข็มขัดสนามใช่คู่กับสายโยงบ่า สามารถปรับขนาดสายได้ เข็มขัดสนามมีสองขนาดคือ ยาว 28-34 นิ้ว กับ 30-42 นิ้ว

3. กระติกน้ำพร้อมปลอก

ชุดกระติกน้ำประกอบด้วย ตัวกระติกน้ำ , ปลอก และถ้วยรองสำหรับต้มน้ำ ตัวปลอกจะมีหูสำหรับเหน็บติดกับเข็มขัดสนาม

4. เป้สนาม

สำหรับใส่สิ่งของสัมภาระต่างๆ

5. ผ้าพลาสติกปูนอน

ขนาดประมาณ 140 x 180 cm สำหรับปูนั่งหรือปูนอน

สั่งซื้อ ชุดอุปกรณ์ รด. ภาคสนาม 5 อย่าง